Eco Cologne Gloss White

Cologne Gloss White, HA905 chrome barrel knob, Taurus Sand Gloss laminate worktops